Leasing samochodu – prawa i obowiązki leasingobiorcy

Leasing samochodu – prawa i obowiązki leasingobiorcy

leasing samochodu

Przedsiębiorcy bardzo często korzystają z usług leasingu ze względu na korzyści, jakie oferuje. Jedną z najpopularniejszych jego form jest leasing samochodu. Dziś pokażę Ci, jakie są prawa i obowiązki leasingobiorcy. Co zrobić, aby sumiennie wypełniać umowę leasingu?

 

Leasing samochoduPrawa leasingobiorcy

  • Podpisując umowę, należy pamiętać, że właścicielem pojazdu jest leasingodawca. Nie oznacza to, że leasingobiorca nie posiada żadnych praw. Posiada i to całkiem spore. Klient może korzystać z pojazdu na całym świecie. Jednak, aby do tego doszło, musi on wykupić odpowiednią polisę ubezpieczeniową, która będzie chronić przedmiot od uszkodzeń i kradzieży, które mogą wydarzyć się poza granicami Polski. Przed wyjazdem, leasingobiorca powinien upewnić się, co obejmuje obowiązujące ubezpieczenie, aby mógł wypełniać umowę zgodnie z założeniami.
  • Dlaczego leasing jest taki popularny? Głównym powodem jest możliwość odliczenia podatku VAT od każdej raty leasingowej i innych opłat, lecz całą kwotę podatku odlicza się tylko w momencie, gdy pojazd jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach służbowych. Aby wszystko było zgodne z prawem, pojazd musi zostać zgłoszony do urzędu skarbowego. Oprócz tego przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz wykonać regulamin korzystania z tego samochodu.
  • Co się dzieje, gdy umowa leasingu wygaśnie? Wtedy klientowi przysługuje prawo wykupu samochodu. Leasing finansowy sprawia, że pojazd przechodzi na własność, natomiast leasing operacyjny daje leasingobiorcy wybór. Wtedy nie posiada obowiązku wykupu. Leasing to bardzo łatwy sposób na poszerzenie floty firmowej.
  • Leasingobiorca może ubezpieczyć samochód we własnym zakresie, jednak w tym przypadku konieczna będzie zgoda firmy leasingowej. Polisa jednak musi spełniać wymagania zawarte w umowie. To znaczy, że jako właściciel pojazdu powinien być oznaczony leasingodawca. Polisa musi zostać zawarta na pełny rok i obejmować OC, AC i NNW.

 

Obowiązki leasingobiorcy

  • Na leasingobiorcy ciąży także wiele zadań niezbędnych do prawidłowego wypełniania umowy. Najważniejszy jest fakt, że to on bierze pełną odpowiedzialność za przedmiot leasingu. Leasingodawca nie odpowiada za dostawę pojazdu i jego przydatność. Klient musi pokryć wszelkie wydatki firmy leasingowej związane z kupnem pojazdu.
  • Pojazd można zacząć użytkować po jego wcześniejszym ubezpieczeniu. Leasingobiorca, odbierając przedmiot leasingu, musi ocenić jego stan techniczny i zgodność z zamówieniem. Jeśli nie odnotowano zastrzeżeń, wtedy podpisywany jest protokół odbioru. Z tą chwilą wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem pojazdu przechodzi na leasingobiorcę.
  • Samo użytkowanie pojazdu powinno odbywać się zgodnie ze sztuką. Eksploatacja musi być prawidłowa, która powoduje normalne zużycie wszystkich podzespołów. Potencjalne uszkodzenia, wynikające z błędnego użytkowania, mogą skutkować wypłatą odszkodowania na rzecz firmy leasingowej, ponieważ to ona jest formalnym właścicielem pojazdu. Nie można także zmieniać przeznaczenia samochodu. Dotyczy to również montażu dodatkowych części czy wyposażenia. Wszelkie naprawy czy przeglądy wykonywane są na koszt klienta w autoryzowanych punktach serwisowych.

 

Oprócz wyżej wymienionych, do obowiązków leasingobiorcy należą np. terminowe opłacanie rat leasingowych czy płacenie mandatów za przewinienia, popełnione podczas jazdy samochodem, stanowiącym przedmiot leasingu.

 

 Interesuje Cię leasing wynajem długoterminowy samochodu zadzwoń i zapytaj :

☎+48 607 943 641

📧 napisz do nas 📧

 

Please follow and like us: