Jakie są najważniejsze obowiązki właścicieli pojazdów?

Jakie są najważniejsze obowiązki właścicieli pojazdów?

Obowiązki właścicieli pojazdów

Samochodów w Polsce przybywa. Według danych statystycznych na gospodarstwo domowe przypada ponad 1 samochód, więc coraz częściej obydwoje rodziców posiada auto. Jest to związane z pracami, które często znajdują się w dużej odległości od siebie, a także wygodą, ponieważ każdy jest wtedy mobilny i może z łatwością przenieść się z punktu A do punktu B. Jakie są najważniejsze obowiązki właścicieli pojazdów i o czym musi pamiętać każdy kierowca, odpowiedzi na te pytania znajdują się w dalszej części artykułu.

 

Jak stać się właścicielem pojazdu

Żeby poznać obowiązki właściciela pojazdu, należy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie jak stać się jego właścicielem. Jest to osoba, która rejestruje pojazd, żeby to zrobić należy:

– posiadać dowód własności pojazdu, na podstawie tego dokumentu starostwo może zarejestrować pojazd,

– udać się do starostwa z kartą pojazdu (jeśli została wydana), a także dowodem rejestracyjnym jeśli auto było wcześniej zarejestrowane.

Te dokumenty i czynności pozwolą stać się pełnoprawnym właścicielem pojazdu.

 

Obowiązki właścicieli pojazdów, o których musisz wiedzieć

Badanie techniczne jest to sprawdzenie pojazdu, pod kątem zagrożenia w ruchu i środowisku. Jest ono wykonywane zazwyczaj co roku, jednak występują odstępstwa od tej zasady. Badanie techniczne składa się z trzech części i obejmuje:

– identyfikację pojazdu na podstawie numeru VIN, czyli sprawdza się jego zgodność z papierami,

– kontrola wyposażenia nadprogramowego jak np. instalacja LPG, hak,

– sprawdzenie auta pod kątem stanu technicznego podzespołów, które odpowiadają za bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów podczas jazdy.

Należy pamiętać, że badania techniczne sprawdzają bardzo dokładnie nawet najmniejsze szczegóły. Jeśli żarówka oświetlająca tablicę będzie przepalona to niestety ale osoba przeprowadzająca badanie może nakazać poprawy usterki. W takim wypadku właściciel pojazdu ma 14 dni na naprawę problemu i ponownie musi udać się na badanie techniczne. Jednak nie może on udać się w inne miejsce, tylko musi ponownie odwiedzić ten sam punkt. Jeśli usterki będą zagrażały życiu kierowcy, pasażerów lub środowisku to już na badaniu technicznym może być zabrany dowód rejestracyjny pojazdu.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Kolejnym obowiązkiem właściciela pojazdu jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jest ono wymagane przez prawo polskie i bez niego auto nie jest dopuszczone do ruchu. Przede wszystkim należy rozszyfrować skrót OC- odpowiedzialność cywilna. Ubezpieczenie to może być zawarte w dowolnym zakładzie ubezpieczeń i zazwyczaj zawierane jest na rok. Dzięki temu ubezpieczeniu właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie w przypadku szkód, które powstały w związku z ruchem drogowym. Jeśli powstaną uszkodzenia mienia, zdrowia czy też śmierć to należy się odszkodowanie dla ubezpieczającego. Ubezpieczenie OC nie obejmuje jednak każdej szkody, która zostanie wyrządzona, ponieważ nie dotyczy ona kradzieży gotówki, biżuterii lub innych wartościowych rzeczy.

Podsumowując, posiadanie auta jest przywilejem, z które korzysta coraz więcej Polaków. Należy jednak pamiętać o obowiązkach właściciela pojazdu, które muszą być wykonywane na czas, a nie wykonanie ich skutkuje nie dopuszczeniem pojazdu do ruchu drogowego.

 

Please follow and like us: